ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,522

น้ำตกโตนไทร

น้ำตกโตนไทร

น้ำตกโตนไทร อยู่ห่างจากตัวเมือง 22 กม. เป็นน้ำตกขนาดเล็ก น้ำจะไหลแรงในช่วงฤดูฝน มีต้นไม้ใหญ่น้อยร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ป่าเขาพระแทว เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของภูเก็ต มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะปาล์มหลังขาวที่พบที่นี่เป็นแห่งแรกในโลก

 
ที่เที่ยวแนะนำ