ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 174

ท่าเรือแหลมหิน

ท่าเรือแหลมหิน

ท่าเรือแหลมหิน (Laem Hin Pier) ท่าเรือมีความยาว กว้างปลอดภัย มีวิวทิวทัศน์ของทะเลและหมู่เกาะใกล้เคียงที่สวยงาม ที่สำคัญแล้วเป็นท่าเรือทีมีบริการเรือข้ามฟาก ท่าเรือเฟอร์รี่ สามารถข้ามไปเกาะยาวใหญ่และเกาะอื่นๆใกล้เคียงได้  ฝูงปลาว่ายน้ำมีให้เห็นประปราย เน้นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ภาพมุมสูง ท่าเรือแหลมหิน

ทางเข้า ท่าเรือแหลมหิน

ทางเข้า ท่าเรือแหลมหิน

บริเวณรอบๆ ท่าเรือแหลมหิน

บริเวณรอบๆ ท่าเรือแหลมหิน

บริเวณรอบๆ ท่าเรือแหลมหิน

บริเวณรอบๆ ท่าเรือแหลมหิน

บริเวณรอบๆ ท่าเรือแหลมหิน

บริเวณรอบๆ ท่าเรือแหลมหิน

ทางเข้า ท่าเรือแหลมหิน

ทางเข้า ท่าเรือแหลมหิน

บริเวณรอบๆ ท่าเรือแหลมหิน

บริเวณรอบๆ ท่าเรือแหลมหิน

ที่เที่ยวแนะนำ