ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 124

เกาะบอน ภูเก็ต

เกาะบอน ภูเก็ต

เกาะบอน เป็นเกาะเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต มีหาดทรายขาว สามารถเล่นน้ำได้ เดินทางไปเที่ยวชมได้ แบบเช้าไปเย็นกลับ โดยเช่าเรือจากหาดราไวย์หรือแหลมกา ใช้เวลาเพียง 10 นาที ไม่มีที่พักบริการ

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ภาพมุมสูง เกาะบอน ภูเก็ต

ที่เที่ยวแนะนำ