ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 130

เกาะตะเภาใหญ่

เกาะตะเภาใหญ่

เกาะตะเภาใหญ่-น้อย เป็นเกาะเล็กๆ ไม่ไกลจากจังหวัดภูเก็ตมากนัก เกาะแห่งนี้ซ่อนขุมทรัพย์แห่งการท่องเที่ยว เกาะตั้งอยอู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอีกเกาะที่ผู้คนนิยมมาเพราะว่ายังคงธรรมชาติ บรรยากาศเงียบสงบและมีป่าไม้สมบูรณ์ สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าสมบูรณ์คือ มีนกเงือก อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
สำหรับบรรยากาศทะเลของเกาะตะเภาใหญ่นั้น หน้าเกาะมีหาดหินสากและหาดหางเสือ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินชมทิวทัศนน์รอบๆเกาะ

ภาพมุมสูง เกาะตะเภาใหญ่

ภาพมุมสูง เกาะตะเภาใหญ่

ภาพมุมสูง เกาะตะเภาใหญ่ มองเห็นเกาะใหญ่มาก

ภาพมุมสูง เกาะตะเภาใหญ่ มองเห็นเกาะใหญ่มาก

ที่เที่ยวแนะนำ