ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 750

เกาะมะพร้าว

เกาะมะพร้าวเป็นเกาะหมู่บ้านชาวประมงซึ่งเมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงชายฝั่งด้วยเรือหางยาว ทำสวนและเลี้ยงหอยมุก เกาะมะพร้าวมีหาดอยู่สองด้านคือ ด้านทิศตะวันตกและด้านทิศเหนือ มีท่าเรือประมงของหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวชมการเลี้ยงหอยมุก ชายหาดสีน้ำตาลไม่นิยมเล่นน้ำเพราะเป็นหาดเลน นอกจากเที่ยวชมการเลี้ยงหอยมุกแล้วยังได้ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวประมง

ที่เที่ยวแนะนำ