ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,400

บ้านตีลังกา

บ้านตีลังกา

บ้านตีลังกา เป็นบ้านกลับหัวที่เดียวในประเทศไทย
 เป็นบ้านกลับหัว มีเฟอร์นิเจอร์บนฝ้าเพดาน นำความแปลกใหม่และความสามารถของสถาปนิกและวิศกรก่อสร้างมานำเสนใจ
 เปิดทุกวัน เวลา 10:00 - 18:30 น.

 
ที่เที่ยวแนะนำ