ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 603

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สถานีพลังงานทดแทน พรหมเทพ ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่บนเขาลูกเดียวกับแหลมพรหมเทพ แต่ในมุมที่แตกต่างกัน มีจุดชมวิวที่สวยงามไม่แพ้แหลมพรหมเทพ มีกังหังลมสร้างกระแสไฟฟ้าอยู่บนยอดเขา


สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เห็นวิวทะเลด้านบน

จุดจอดรถ

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เส้นทาง

ที่เที่ยวแนะนำ