ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,194

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สถานีพลังงานทดแทน พรหมเทพ ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่บนเขาลูกเดียวกับแหลมพรหมเทพ แต่ในมุมที่แตกต่างกัน มีจุดชมวิวที่สวยงามไม่แพ้แหลมพรหมเทพ มีกังหังลมสร้างกระแสไฟฟ้าอยู่บนยอดเขา


สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เห็นวิวทะเลด้านบน

จุดจอดรถ

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เส้นทาง

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ภาพมุมสูง สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ที่เที่ยวแนะนำ