ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,589

เกาะเฮ

เกาะเฮ

เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงาม และมีปะการังสมบูรณ์ นั่งเรือจากหาดราไว เป็นระยะทาง 5 กม. การเดินทางและที่พักติดต่อสำนักงานคอรัลไอส์แลนด์รีสอร์ท โทร. (076) 281060 - 2 ที่รีสอร์ท โทร. (076) 214779, 224793, 225794


เกาะเฮ

เรือหน้าเกาะเฮ

กิจกรรมหน้าชายหาด

กิจกรรมดำน้ำ

ที่เที่ยวแนะนำ