ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,127

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

ตัวอาคารถูกออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปตุกีส เป็นอาคาร 2 ชั้น เดิมทีที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต มีห้องโถงแสดง ภาพถ่ายเก่าๆ เรื่องราวต่างๆ ของภูเก็ต สมัยคนจีนย้ายถิ่นฐาน การทำสวนยาง การขุดเหมืองแร่ ลานกว้างด้านหน้าอาคารจัดแสดงภาพถ่ายเก่า ๆ ของโรงเรียน ส่วนภายในอาคารจัดแสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เก็บค่าเข้าชม


บรรยกาศยามค่ำคืนที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

ที่เที่ยวแนะนำ