ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,302

ศาลเจ้าปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองภูเก็ต ติดกับศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าองค์สำคัญๆ ที่เป็นที่นับถือของชาวจีนฮกเกี้ยน และเป็นที่ประกอบพีธีถือศีลกินเจอันโด่งดังของชาวภูเก็ต ศาลเจ้าปุดจ้อ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5


ศาลเจ้าปุดจ้อ 

ประตูทางเข้า

กราบไหว้ด้านใน

เวลาเปิดปิด

ที่เที่ยวแนะนำ