ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,006

หาดแหลมกาใหญ่

หาดแหลมกาใหญ่

เป็นหาดเล็กๆ ห่างจากตัวเมือง 16 กม. จากห้าแยกฉลอง ใช้ทางหลวง 4024 ทางเข้าอยู่ตรงข้ามวัดสว่างอารมณ์ บริเวณหาดมีเรือให้เช่าไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะเฮ เกาะบอน เป็นต้น


หาดแหลมกาใหญ่ 

หน้าชายหาด

ทางเดินลงหน้าหาด

หน้าชายหาดจะมีหิน

ที่เที่ยวแนะนำ