ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,207

ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าในตัวเมือง จ.ภุเก็ต มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ บนถนนพังงา โดยใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยตัวอาคารเป็นรูปแบบเก๋งจีนขนาดเล็ก กะทัดรัด ส่วนบนหลังคามีปูนปั้นรูปมังกรและตุ๊กตาจีนซึ่งเป็นที่นิยมในมณฑลฮกเกี้ยนประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ศาลเจ้าแสงธรรมนี้ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตที่ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชม

 

ทางเข้า ศาลเจ้าแสงธรรม

ทางเข้า ศาลเจ้าแสงธรรม

ด้านหลัง ศาลเจ้าแสงธรรม

ด้านหลัง ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม

จุดกราบไหว้ ศาลเจ้าแสงธรรม

จุดกราบไหว้ ศาลเจ้าแสงธรรม

จุดกราบไหว้ ศาลเจ้าแสงธรรม

จุดกราบไหว้ ศาลเจ้าแสงธรรม

ที่เที่ยวแนะนำ