ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,340

ท่าเรือรัษฏา

ท่าเรือรัษฏา

เป็นท่าเรือน้ำลึกรับขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร เส้นทางยอดนิยม คือ เกาะพีพี เรือไปเกาะพีพี จะออกตอนช่วงเช้า วันละ 2 เวลา นักท่องเที่ยวที่จะไปอ่าวนาง เกาะลันตา เกาะมุก เกาะไหง เกาะหลีเป๊ะ มักจะนิยมมาใช้บริการที่นี่ เพื่อต่อเรือกันที่ ท่าเรือต้นไทรบนเกาะพีพี อีกต่อหนึ่งครับ


ท่าเรือรัษฎา

จุดขึ้นเรือ

ท่าเรือ

ที่เที่ยวแนะนำ