ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,534

ตึกสมัยเก่า

ตึกสมัยเก่า

ในตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกสมัยเก่าแบบยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้ว เมื่อครั้งกิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกสมัยเก่าเหล่านี้ได้รับอิทธิพล ทางด้านสถา ปัตยกรรมแบบจีนด้วยจึงเรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบซิโน-โปรตุกีส ลักษณะตึกสมัยเก่า ของภูเก็ตนั้นจะมีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้างและไม่สูงนัก ปัจจุบันจะหาดูได้บริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราช และถนนกระบี่ นอกจากนี้ยังมีตึกโบราณที่มี ลักษณะทาง สถาปัตยกรรมแบบ ยุโรป ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดภูเก็ต และธนาคาร นครหลวงไทย เป็นต้น


ช่วงกลางคืนในตึกสมัยเก่า

ช่วงกลางคืน

ตึกสมัยเก่า

ตึกสมัยเก่า

บรรยากาศยามค่ำคืน

ถนนเงียบมากบรรยากาศชิวมาก

แสงไฟสวยงามเช่นกัน

ร้านเปิดขายของคึกคัก

ร้านคลาสสิคมาก

เป็นบรรยากาศที่คลาสสิคมาก

ภูเก็ต ตึกสมัยเก่า

เป็นอีกหนึ่งที่ ที่เป็นสถานที่โรแมนติกเลยทีเดียวในเวลากลางคืน

 
ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

โรตี เจ้าเด็ด

โรตี เจ้าเด็ด

โรตี เจ้าเด็ด

โรตี เจ้าเด็ด

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

รุูย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ตย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

รุูย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ตย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

อาหารที่ ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

อาหารที่ ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ภาพกลางคืน ย่านตึกสมัยเก่า ภูเก็ต

ที่เที่ยวแนะนำ