ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 43

ถ้ำเอราวัณ

เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู-เลย ประมาณ 45 กม. ผ่านอำเภอ นากลาง และกิ่งอำเภอนาวัง จนถึง กม. 13 มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก 2 กม. และเดินเท้าจากเชิงเขาเดินขึ้นบัไดราวหกร้อยกว่าขั้น บริเวณปากถ้ำมีพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานอยู่มองเห็นได้เด่นชัด จากระยะไกล ภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นสถานที่แห่งตำนานนิยายพื้นบ้านเรื่อง "นางผมหอม"

ที่เที่ยวแนะนำ