ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก, โรงแรม, จังหวัดหนองบัวลำภู
( ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก )

 

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

สวนสวรรค์ รีสอร์ท

Recommended

5 ม.4 บ้านสวนสวรรค์ ต.วังทอง อ.นาวัง, หนองบัวลําภู

600
2.5

โรงแรมกินรี รีสอร์ท

305 หมู่ 10 ถ.พระวอพระตา ต.ลำภู อ.เมือง, หนองบัวลําภู

400
3.0

ภูฟ้ารีสอร์ท หนองบัวลำภู

130 ม 12 ต ลำภู อ เมือง, หนองบัวลําภู

450
3.0

โรงแรม ณัฐพงษ์แกรนด์

339 ต.ลำภู อ.เมือง, หนองบัวลําภู

800
3.0

น้ำฝน รีสอร์ท หนองบัวลำภู

ต.หันนันงาม อ.ศรีบุญเรือง, หนองบัวลําภู

800
2.0

โอโซน รีสอร์ท หนองบัวลำภู

222/1 ม.10 ถ.วศวงษ์ ต.ลำภู, หนองบัวลําภู

500
2.0

บ้าน สวนน้ำ รีสอร์ท

133 หมู่ 11 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง, หนองบัวลําภู

900
3.0

ธัญธร รีสอร์ท

242 ม.7 (ถ.ศรีบุญเรือง-ดอนปอ), เทศบาลเมือง, หนองบัวลําภู

499
2.0

โรงแรมเรือนช่อฟ้า

123 ม.3 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมือง, หนองบัวลําภู

600
3.0

ต้นตาล รีสอร์ท

23 หมู่12 ถ.อุดร-เลย อ.นากลาง, หนองบัวลําภู

600
3.0
ที่พักแนะนำ