ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 610

น้ำตกฉัตรวาริน

อยู่ที่ตำบลโต๊ะเด็ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ประมาณ 6 กม. เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดทั้งปี สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของ ปาล์มบังสูรย์ เป็นปาล์มที่สวยงามและมีที่เดียวในประเทศไทย

 

 

 
ที่เที่ยวแนะนำ