ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 557

ป่าพรุโต๊ะแดง

เป็นป่าพรุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 209,900 ไร่ คลุมพื้นที่ของ 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี

ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและป่าไม้ธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีสัตว์ป่ากว่า 200 ชนิด และมีอีกหลายชนิด ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น เสือดำ กระรอก 7 สี หนูสิงคโปร์ กระรอกแก้มแดง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพืชพรรณต้นไม้อีกกว่า 400 ชนิด

การเดินทาง

อยู่ห่างจากอำเภอสุไหงโก-ลก ประมาณ 7 กม. โดยใช้เส้นทางสุไหงโก-ลก-ตากใบ กม.ที่ 5 เลี้ยวซ้ายตรงแยกชวนะนันท์ เข้าไปประมาณ 4 กม. จะถึงที่ทำการของ"ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร"

ที่เที่ยวแนะนำ