ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 442

ด่านสุไหงโก-ลก

อยู่ห่างจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ประมาณ 1 กม. การเดินทางจากตัวเมืองนราธิวาส สามารถเดินทางไปยังอำเภอสุไหงโก-ลกได้ 2 เส้นทาง คือจากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 4055 (อำเภอเมือง-อำเภอระแงะ) แล้วแยกซ้ายที่บ้านมะนังตายอ ไปตามเส้นทางหมายเลข 4056 ผ่านอำเภอสุไหงปาดี เข้าสู่อำเภอสุไหงโก-ลก หรืออาจใช้เส้นทางหมายเลข 4084 จากตัวเมืองนราธิวาสไปยังอำเภอตากใบ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 4057 (อำเภอตากใบ-อำเภอสุไหงโก-ลก) เข้าสู่อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นระยะทาง 66 กม. ด่านสุไหงโก-ลกเป็นทางเข้าออก ในการท่องเที่ยว และค้าขายระหว่างประเทศที่ใหญ่กว่าด่านตาบา ที่อำเภอตากใบ สามารถเข้า-ออกได้สะดวกกว่า โดยมีสะพานซึ่งสร้างโดย รัฐบาลไทย และมาเลเซีย เปิดระหว่างเวลา 05.00-21.00 น.

 

ที่เที่ยวแนะนำ