ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 133

เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก)

เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก)

เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) อยู่ที่อำเภอตาคลี ถนนราดยางห่างจากอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 80 กิโลเมตร เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) มีลัษณะเป็นเนินเขา ประกอบด้วยหินที่มีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นเหลี่ยม ขรุขระ เป็นโพรง ไม่ราบ เรียบเหมือนเขาอื่น ๆ ไม่ม่ดินปนอยู่เลย ลักษณะของหินคล้ายกระดูกสัตว์ที่ตายหักทับถมกันมาเป็นเวลานาน มีถ้ำ ไม่ลึกมากอยู่ 1 ถ้ำ มีความงดงามพอประมาณเข้ากับลักษณะของหิน ที่ตีนเขามีวัดเขาพระเจดีย์

 
 เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) อ.ตาคลี นครสวรรค์ 

 เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) อ.ตาคลี 

 เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) อ.ตาคลี

 เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) อ.ตาคลี

 เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก) อ.ตาคลี นครสวรรค์