แผนที่

แก้ไข

แผนที่ จังหวัดนครสวรรค์

 

1.วัดวรนาถบรรพต  (Wat Woranatbanpot)
2. วัดเกรียงไกรกลาง (Wat Kriangkraiklang)
3. บึงบอระเพ็ด (Borapet Marsh)
4. วัดจอมคีรีนาถพรต (Wat Chomkhirinakprot)