ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,201

สระทะเล

สระทะเล

สระทะเล ตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลตาคลี ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 94 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะ มีสระน้ำตามธรรมชาติ ทัศนียภาพสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอตาคลี


สวนสาธารณะ สระทะเลเครื่องเล่นสะพานเชื่อมสระทะเล  อำเภอ ตาคลี  นครสวรรค์ บรรยากาศรอบสระทะเลป้ายสวนสาธารณะ สระทะเล