ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,245

เขาพระ

เขาพระ

เขาพระ ตั้งอยู่ที่หมู่ 18 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กม. ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7 กม. ตามถนนสายหนองบัว-เหมืองแร่ สภาพเป็นถนนลูกรัง การคมนาคมยังไม่สะดวก แต่สามารถเดินทางไปได้ทุกฤดูกาล บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางเชียงแสนและรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านนับถือมาก มีสวนหินขนาดกว้างประมาณ 50 ตารางวา มีถ้ำลึกประมาณ 30 เมตร กว้าง 2 เมตร เป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก และมีอ่างหินขนาดใหญ่รองรับน้ำฝนจากธรรมชาติที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขาพระนี้มีหิน สีชมพูทั้งเขา ซึ่งทางราชการได้สงวนหวงห้ามการทำหินอ่อนโดยเด็ดขาด


เขาพระบริเวณเขาพระ อ.หนองบัวเขาพระ อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์พระพุทธรูปสำหรับสักการะศาลบนขอนไม้พระพุทธรูปประดิษฐานบนโขดหินป้ายทางเข้า