ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,194

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม

ตั้งอยู่บนถนนสายนครสวรรค์ - ชุมแสง ริมฝั่งขวา (ฝั่งตะวันออก) ของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่มีแม่น้ำสองสี สี่สายมารวมกันเรียกว่า ปากน้ำโผล่ หรือปากน้ำโพ ตัวศาลตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาผั่งแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นจุดชมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อมองจากฝั่งตลาดปากน้ำโพจะดูโดดเด่นและสวยงามมาก ถ้ายืนอยู่ที่ท่าน้ำหน้าศาลเจ้าจะมองเห็นแหลมยม อันเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน รวมถึงสีของแม่น้ำที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถเดินทางโดยทางเรือรับจ้าง ข้ามจากหน้าตลาดปากน้ำโพ ไปลงที่ท่าเรือหน้าศาลเจ้าได้ หรือเดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนสายนครสวรรค์ - ชุมแสง ประมาณ 2.5 กม แยกซ้ายไปอีก 1 ก.ม. ก็จะถึงตัวศาลเจ้าฯ


ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิมตัวศาลตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาผั่งแม่น้ำน่านบรรยากาศบริเวณปากน้ำโพปากน้ำโพบริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิมเจ้าพ่อกวนอูศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิมร้านค้าบริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม