ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 412

วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา)

วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา)

วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) อยู่บนยอดเขาบวชนาค ระหว่างสะพานเดชาติวงศ์ และค่ายจิรประวัติ ตำนานกล่าวว่า เมื่อกองทัพพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตก ในครั้งที่ 2 ได้แล้ว จึงร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น เพื่อแสดงว่านับถือพุทธศาสนาเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจในวัด ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระอุโบสถที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์เทวดาสร้าง” ทุกๆ เดือน ๑๒ ของปี จะมีงานนมัสการ และปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนี้ เรียกว่า “งานวัดเขา” ซึ่งนอกจากจะมีงานสมโภชน์ แบบงานวัดทั่วไปแล้ว ยังมีการแข่งขันเรือยาวอีกด้วย เมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาบวชนาค และมองลงมา จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม ของสะพานเดชาติวงศ์ แม่น้ำเจ้าพระยา และเขากบ


พระอุโบสถภายในวัดจอมคีรีนาคพรต

 


วัดจอมคีรีนาคพรตพระพุทธรปในศาลาเจดีย์คู่โบราณเค้าว่า "โบสถ์เทวดาสร้าง"

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชีย ก่อนถึงสะพานเดชาติวงศ์ เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร