ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,445

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

(วัดถือน้ำ) ตั้งอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ ออกห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร ไปตามถนนพหลโยธิน (นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ) เข้าไปทางค่ายจิรประวัติ เป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับข้าราชการกระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยมีใบหอก ใบพาย มีดดาบสมัยโบราณ พระพุทธรูปทองคำปางปฐมเทศนาและพระพุทธรูปเนื้อเงินบรรจุอยู่ภายใน พระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าประมาณอายุได้ 100 ปีเศษ ในปี พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ เสด็จฯ มาทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังใหม่ วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีคุณค่าแก่การศึกษาในทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งแห่งหนึ่ง


วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)ป้ายบอกทางไปนมัสการหลวงพ่อดำอู่ทอง กับ อนุสาวรีย์ ม้าทหารญี่ปุ่นไม้ตะเคียนเก่าแก่พระอุโบสถภายในวัดศรีสวรรค์สังฆารามสถานที่สักการะร่างหลวงพ่อ สมควร วิชฺชาวิสาโล

ภาพมุมสูง ของวัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

ภาพมุมสูง ของวัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อยู่ใกล้ริมแม่น้ำ

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อยู่ใกล้ริมแม่น้ำ

นมัสการพระสยามเทวาธิราช

นมัสการพระสยามเทวาธิราช

จุดกราบ นมัสการพระสยามเทวาธิราช

จุดกราบ นมัสการพระสยามเทวาธิราช

นมัสการพระสยามเทวาธิราช

นมัสการพระสยามเทวาธิราช

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อยู่ใกล้ริมแม่น้ำ

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อยู่ใกล้ริมแม่น้ำ

จุดกราบไหว้ ภายในพระอุโบสถ

จุดกราบไหว้ ภายในพระอุโบสถ

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อยู่ใกล้ริมแม่น้ำ

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อยู่ใกล้ริมแม่น้ำ

ในหลวงเสด็จวัดถือน้ำ

ในหลวงเสด็จวัดถือน้ำ

จุดกราบไหว้ ภายในพระอุโบสถ

จุดกราบไหว้ ภายในพระอุโบสถ