ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 182

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณเชิงเขากบ ตรงข้ามกับโรงเรียนนครสวรรค์ใกล้กับสำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ เริ่มการก่อสร้างในสมัยที่นายวิทยา เกษรเสาวภาค เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 อาคารศาลและหลักเมืองออกแบบโดยกรมศิลปากร สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท

นายช่างผู้แทนกรมศิลปากร และสำนักผังเมือง เป็นผู้พิจารณาเลือกสถานที่ เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2516 และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมี ฯพณฯ ถวิล สุนทรสารทูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2516 ส่วนการตกแต่งบริเวณรอบศาล ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองนครสวรรค์ในขณะนั้น เป็นเงิน 100,000 บาท
 
 หลักเมืองนี้สร้างด้วยไม้ราชพฤกษ์ ได้นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2516 และได้กระทำพิธียกหลักเมืองขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2517 เวลา 11.59 น.31