ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,517

โครงการหลวงจิตรลดา นครสวรรค์

โครงการหลวงจิตรลดา นครสวรรค์

ผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ศูนย์รวมสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ เช่น  ด้านหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ด้านอาหารท้องถิ่น ด้านการแปรรูปผักปลอดสารพิษ ด้านหัตถกรรมหินอ่อน และสมุนไพรท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นจุดขายสินค้า otop ของตำบลหนองกระโดน และตำบลใกล้เคียง เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านเศรฐกิจพอเพียง เป็นสถานที่ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถรองรับพักรถโดยสาร มีร้านอาหารตามสั่งที่ปรุงโดยภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่น หลากหลายเมนูให้เลือก สด สะอาด ถูกหลักอนามัย อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ที่ประชาชนต้องการ


โครงการหลวงจิตรลดาทางเข้าศูนย์รวมสินค้าบริเวณภายในโครงการหลวงจิตรลดาสินค้าโครงการหลวง เช่น น้ำมะเขือเทศดอยคำน้ำมังคุด ดอยคำผักปลอดสารพิษของโครงการหลวง