ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,274

เขาหนอ-เขาแก้ว

เขาหนอ-เขาแก้ว

อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์-กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย ระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กม. และจากตัวที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยประมาณ 18 กม. เขาหน่อเป็นเขาหินปูนที่มีวัดเขาหล่ออยู่เชิงเขา มีบันได ขึ้นสู่ถ้ำบนยอดเขาและมีพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่ปากถ้ำ เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง เคยทรงประทับพักแรม ต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจำนวนมาก คอยรับอาหารจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากนี้เวลาเย็นจะมองเห็นฝูงค้างคาวที่อาศัยอยู่ตามถ้ำน้อยใหญ่ใน ภูเขาบินออกไปหากิน ดูเป็นสายยาวสีดำอยู่บนท้องฟ้า ส่วนเขาแก้ว อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีถ้ำหลายถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมาย ในเวลาเย็นใกล้พลบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากิน

 

 

เขาหนอ-เขาแก้ว วิวมุมสูงด้านบน

เขาหนอ-เขาแก้ว วิวมุมสูงด้านบน

เขาหนอ-เขาแก้ว มองเห็นรอบๆ

เขาหนอ-เขาแก้ว มองเห็นรอบๆ

ด้านข้าง เขาหนอ-เขาแก้ว

ด้านข้าง เขาหนอ-เขาแก้ว

บนยอดมองลงไปเห็น ด้านล่าง

บนยอดมองลงไปเห็น ด้านล่าง

วิวเขานอกด้านหน้า

วิวเขานอกด้านหน้า

วิวเขานอกด้านหน้า

วิวเขานอกด้านหน้า

วิวเขานอกด้านหน้า

วิวเขานอกด้านหน้า