ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 801

วัดโพธิ์ศิลา

ตั้งอยู่ที่บ้านเปื่อยหัวดง ตำบลเปือย บริเวณนี้ค้นพบใบเสมาหินทราย ศิลปทวารวดี สลักลวดลายดอกไม้และใบไม้ ฐานหลักเป็นรูปดอกบัวบาน

ที่เที่ยวแนะนำ