ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,660

ศาลหลักเมืองอำนาจเจริญ

ศาลหลักเมืองอำนาจเจริญ

ศาลหลักเมือง จังหวัดอำนาจเจริญตั้งอยู่ที่ สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 หลักเมืองเพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมในวันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 2544 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร การจัดสร้างศาลหลักเมือง เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษแต่โบราณ


สะพานขวัญเมือง บริเวณศาลหลักเมืองอำนาจเจริญ

ที่เที่ยวแนะนำ