ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 700

อุโมงค์ลำเลียง เหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ

อุโมงค์ลำเลียง เหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ

เหมืองแร่ทองคำ เป็นเหมืองทองคำซึ่งสร้างก่อนปี พ.ศ.2474 โดยมีชาวฝรั่งเศสได้รับสัมปทานการทำเหมืองแร่ทองคำที่ภูเขาโต๊ะโม๊ะ เดิมเรียกว่า "ภูเขาลีซอ" ต่อมารัฐบาลไทยเข้าไปดำเนินการหลังจากเกิดสงครามอินโดจีน และปัจจุบันได้เลิกกำเนินกิจการแล้ว แต่ยังคงเหลือสิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านพัก ที่ทำการเดิม อุโมงค์ 4 อุโมงค์หลัก และอุโมงค์ย่อยอีกเป็นจำนวนมาก บริเวณโดยรอบประกอบด้วยป่าไม้นานาชนิด มีลำธารน้อยจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนียภาพในยามเช้าจะปรากฏทะเลหมอกเป็นลานกว้างสวยงาม นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้าง สามารถพักได้ที่บ้านพัก ซึ่งดัดแปลงเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืนได้ประมาณคืนละ 25 - 30 คน หากนักท่องเที่ยวต้องการชมการร่อนทองแบบพื้นเมืองจะมีการสาธิตการร่อนทอง และสามารถเห็นแร่ทองคำจริง

น้ำตกใกล้ๆ

น้ำตกใกล้ๆ

อุโมงค์ลำเลียง เหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ

อุโมงค์ลำเลียง เหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ

อุโมงค์ลำเลียง เหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ

อุโมงค์ลำเลียง เหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ที่เที่ยวแนะนำ