ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,597

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

สวนศรีนครเขื่อนขันธุ์ จัดเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชนและเป็นที่ศึกษาระบบนิเวศน์ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง มี 2 ส่วน สวนสาธารณะที่ปรับปรุงจากพื้นที่สวน จัดทำเป็นสนามหญ้า และปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม มีสระน้ำขนาดใหญ่ มีศาลาริมน้ำให้นั่งพักผ่อน สภาพพื้นที่ท้องร่องสวน โดยมีสะพานไม้หรือบอร์ดวอล์คทอดยาวออกไปให้เดินชมบรรยากาศที่ร่มรื่น ลักษณะของสวนเป็นการผสมผสานของสวนสาธารณะที่มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประกอบด้วยพันธุ์ไม้น้ำ พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำกร่อยกับการรักษาสภาพสวนเกษตรดั้งเดิมซึ่งเป็นสวนผลไม้เก่าไว้ โดยเป็นพื้นที่สีเขียวที่รัฐบาลกำหนดให้เป็น “ปอดของกรุงเทพฯ” มีสะพานไม้ทอดยาวให้เดินชมพื้นที่อันสงบร่มรื่น รวมถึงหอชมวิวสูง 7 เมตร ที่สามารถชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ มีจักรยานให้เช่าสำหรับขี่ชมรอบสวน

 
ป้อมยามด้านหน้า

สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ 

สะพาน ภายในสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์

ภายในสวยปั่นจักรยานได้ กับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ

วิวมุมสูงของ สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์

วิว สูง สวยมาก

สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์

เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว

อีกด้านหนึ่งจะเป็นตึก

บรรยากาศของอีกด้านช่างแตกต่างกันมาก

สะพานเดิน ปั่นจักรยาน

สวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ 

เส้นทางธรรมชาติมาก

ที่เที่ยวแนะนำ