วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง
วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง พระเจดีย์ อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง เจดีย์ทองด้านใน ด้านหน้าปะตูพระอุโบสถ พระพุทธรูปยืน ภายใน หลวงพ่อ องค์เล็ก พระเจดีย์ อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง

วิวมุมสูงด้านบน วัดศาลาทอง

ที่เที่ยวแนะนำ