โบสถ์หลังใหญ่
โบสถ์หลังใหญ่ ศาลา ที่วัด ระเบียงทางเดินรอบโบสถ์ พระพุทธรูปหินอ่อน ในโบสถ์ที่วัด พระพุทธรูปข้างเจดีย์ พระพุทธรูปศิลปพม่าอยู่รอบเจดีย์แต่ละด้าน พระประธานที่เจดีย์ ชาวมอญ และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ เจดีย์พุทธคยา วัดวังวิเวกการามณ์  ทางเข้าเจดีย์  ที่นี่เป็นสัญญาลักษณ์แห่งหนึ่งของสังขละ

โบสถ์หลังใหญ่

ที่เที่ยวแนะนำ