เป็นสวน เล็กๆไม่ใหญ่มาก
โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ ทางเดินสวยๆ บรรยากาศดี เป็นสวน เล็กๆไม่ใหญ่มาก

เป็นสวน เล็กๆไม่ใหญ่มาก

ที่เที่ยวแนะนำ