ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าของวัด
โบราณสถานในเขตเมืองเก่า ได้มีการทาสีปรับปรุงซะใหม่แล้ว ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าของวัด

ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าของวัด

ที่เที่ยวแนะนำ