โบราณสถานในเขตเมืองเก่า ได้มีการทาสีปรับปรุงซะใหม่แล้ว
โบราณสถานในเขตเมืองเก่า ได้มีการทาสีปรับปรุงซะใหม่แล้ว ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าของวัด

โบราณสถานในเขตเมืองเก่า ได้มีการทาสีปรับปรุงซะใหม่แล้ว

ที่เที่ยวแนะนำ