บึงบัว เล็กๆ ไม่ใหญ่มากให้ความเย็นจากน้ำในบึงบัว
บรรยากาศร่มรื่น วิวต้นไม้สวยๆ บึงบัว เล็กๆ ไม่ใหญ่มากให้ความเย็นจากน้ำในบึงบัว

บึงบัว เล็กๆ ไม่ใหญ่มากให้ความเย็นจากน้ำในบึงบัว

ที่เที่ยวแนะนำ