ส่วนใหญ่จุดนี้จะสร้างด้วยอิฐแดง
ป้ายวัดป่าเลไลยก์ ไฮไลท์สำคัญของวัดป่าเลไลยก์ ส่วนใหญ่จุดนี้จะสร้างด้วยอิฐแดง ด้านข้างของวัดป่าเลไลยก์

ส่วนใหญ่จุดนี้จะสร้างด้วยอิฐแดง

ที่เที่ยวแนะนำ