เกทเวย์ พะเยา - ประเภทห้องพัก

Superior Twin Bed

Deluxe Room Double

Premier View Suite Room

Executive Suite

Superior Double Bed

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค