มณีสังขะ - ประเภทห้องพัก

Standard Room (No Breakfast)

Standard Room (No Breakfast)+Extra Bed

Standard Single + ABF 1 pax

Standard Single + ABF 2 pax

VIP Room Single + ABF 1 pax

VIP Room Single + ABF 2 pax

Standard Room + CB 2 pax

VIP Room (No Breakfast)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค