ดิออร์คิดเรสซิเดนซ์ - ประเภทห้องพัก

Single No Breakfast

Single (1 pax) + Breakfast

Double Room (2 pax) + Breakfast

Twin Room (2 pax) + Breakfast

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค