ปทุมวัน ปริ๊นเซส - ประเภทห้องพัก

ExecuPlus Family

Execuplus Suite Double/Twin

Executive Suite

Pathumwan Deluxe Garden Suite

Pathumwan Horizon

PPrinces Hotel Suite New

Deluxe Double/Twin

Execuplus Suite Single

Deluxe Single

Superior Twin / Double

Superior Single

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค