เดอะแกลอรี่ รีสอร์ท ท่ามะกา - ประเภทห้องพัก

Ruan Thai 2 pax (Double Bed only)

Bungalow 2 pax (Double Bed only)

Family 4 pax

Private Bungalow 3 pax

Ruan Thai 1 pax

Bungalow (1 pax)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค