สยาม บีช รีสอร์ท เกาะกูด - ประเภทห้องพัก

H1-20 On Beach / Fan / Hot Shower

C1-10 Garden View / A/C / Hot Shower

A1-14 Beachfront /A/C / Hot Shower

B1-5 Family Beachfront / A/C / Hot Shower / TV

D1-6 Beachfront / A/C / Hot Shower / TV / Ref.

T1-8 Family Garden View / Beachfront / A/C

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค