วิลล่า เขาแผงม้า - ประเภทห้องพัก

Superior

Deluxe Room

Garden Suite

One Bedroom Pool-side Villa

Terrace Suite

Pool Suite

Two Bedroom Villa (Villa Daniel)

Two Bedroom Pool Villa

Three Bedroom Pool Villa (Villa Vilai)

Mountian Suite

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค