ปทุมทิพย์ รีสอร์ท - ประเภทห้องพัก

Standard Room

Standard room + ABF 1 (pax)

Standard Room + ABF 2 (pax)

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค