ธาราคีรี เพลส - ประเภทห้องพัก

Superior Double/Twin (2 pax)

Superior Single (1 pax)

Superior (Pay direct at 80 hotel)

Superior (Pay direct at 30 hotel )

โรงแรมอื่น ๆ
ที่พักแบ่งตามภูมิภาค