แผนที่ - เดอะ บี ระนอง เทรน

เดินทางโดยรถยนต์ :
- จากกรุงเทพฯ - ระนอง ใช้เส้นทางเพชรเกษม (ถนนหมายเลข 4) มุ่งหน้าลงสู่ภายใต้-ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสีแยกปฐมพรจังหวัดชุมพร ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่จังหวัดระนอง

- ระยะทางจากกรุงเทพฯ - ระนอง รวมระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขับรถประมาณ 6-8 ชั่วโมง

ที่พักแบ่งตามภูมิภาค